Leverings betingelser
1. Levering
1.1. Billederne leveres i JPEG-format (srgb) i fuld opløsning på DVD’er , download fra Dropbox eller på USB stik.
1.2. Digitale negativer (RAW) udleveres ikke.
1.3. Billederne leveres som udgangspunkt indenfor 1 uger efter brylluppet. PhotoBySkipper forbeholder sig ret til at levere billederne senere i travle perioder.
 1.4. Der redigeres og leveres som minimum 50 bryllupsbilleder i forskellige stilarter, så stil og udtryk er som vist på hjemmesiden.
1.5. Ud over de 50 bryllupsbilleder, levers der også let redigeret bryllupsbilleder. Antallet af disse, afhænger af location, vejret, tid og en masse andre parameter.
1.6. Billederne bliver ikke ”Photoshop’et” så fx jakke rettes ud, kjole rettes, kropsholdning ændres, hår ændres, hud glattes ud, fjernelse af modermærker mm (side 9 pige look) etc.
Jeg gør meget ud af at rette disse ting før billedet tages.  
Typisk på de vigtige billeder, retter jeg nogle af ting, f.eks urenheder i huden, hvis close up billeder.
 Ellers kan tilkøbes  en yderlige redigering typisk 25-50 kr pr billede.  Større ting efter aftale.    
1.7. Hvis der er valgt en pakke med kirkebilleder, er disse udover med i de i punkt 1.4 og 1.5 nævnte billeder.
 2. Location og udstyr
2.1. Location har betydning for billederne. Den valgte location er ofte i naturen, og der vil komme forskellige emner på billederne. Jeg fjerner ikke disse emner som en del af vores standard pris, men prøver så vidt muligt at få taget billederne uden om disse emner, hvis det ønskes. Hvis der fotograferes på offentlige steder, må det forventes, at der kommer personer, biler osv. på billederne. Der gøres endvidere opmærksom på, at vejret kan have indflydelse på billedernes stil og udtryk.
2.2. Før brylluppet tilbydes en prøvefotografering, hvor købers ønsker og ideer til location afprøves og imødekommes bedst muligt.
2.3. På bryllupsdagen medbringer jeg 2 professionelle kameraer, så der er backupkameraer, hvis et kamera skulle fejle.
 3. Ophavsret og brugsret
3.1. Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.
3.2. Når billederne er leveret, har køber den fulde brugsret til billederne.
3.3. Såfremt billederne sættes i avisen eller lignende, skal dette ske med angivelse af, at billederne er taget af PhotoBySkipper.
3.4. PhotoBySkipper forbeholder sig ret til at anvende en billedserie fra dagen på vores hjemmeside, blog og andre markedsføringsplatforme. Såfremt køber ikke ønsker dette, er prisen for billederne +10% I forhold til hjemmesiden
3.5. Når køber har modtaget billederne på DVD’er, download fra Dropbox eller USB stik, og betalingen er overført til PhotoBySkipper, ophører fotografens forpligtelse til at opbevare digitale kopier af billederne.

4. Mangler
4.1. Såfremt billederne ikke stemmer overens med de viste eksempler på vores hjemmeside, kan køber gøre indsigelse overfor PhotoBySkipper inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af billederne.
4.2. PhotoBySkipper forbeholder sig ret til at afhjælpe eventuelle mangler ved billederne inden for en rimelig frist.
4.3. Der kan alene ske refusion af det betalte beløb i situationer, hvor billederne åbenbart ikke stemmer overens med de viste eksempler på vores hjemmeside, samt jvf punkt 2.1

5. Ansvar
5.1. Et erstatningskrav over for PhotoBySkipper kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
5.2. PhotoBySkipper hæfter ikke for driftstab og avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

6. Uforudsete hændelser
6.1. PhotoBySkipper forbeholder sig retten til at aflyse i tilfælde af sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.
6.2. I tilfælde af aflysning får køber det forudbetalte beløb refunderet, og PhotoBySkipper assisterer så vidt muligt med at finde en anden bryllupsfotograf.
6.3. PhotoBySkipper skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som PhotoBySkipper ikke er herre over.

Hvis I har spørgsmål, da kontakt mig endeligt.

Back to Top